Mannheimer AS er et mindre kommunikasjonsbyrå med kontor i Bergen. Selskapet ble grunnlagt i 2011 og jobber i dag med kunder over hele Norge. Deres engasjerte kommunikasjonsrådgivere er behjelpelig med en lang rekke oppgaver, fra strategisk kommunikasjon og markedsføring, til kurs i kommunikasjon. Mannheimer har alltid som mål å jobbe målrettet og operativt for at deres kunder skal oppnå deres målsettinger.

Kommunikasjonsrådgivning

Mannheimer kan bidra med både verdifull erfaring, kunnskap og ikke minst et skarpt, men alltid produktivt blikk fra utsiden. Det er ikke alltid enkelt å vite hvordan man skal takle ulike kommunikasjonskanaler i dag. I et stadig voksende marked kan bedrifter finne det vanskelig å holde seg orientert og oppdatert på hvordan man skal kommunisere i de ulike kanalene. Mange finner det også krevende å skulle legge en konkret plan for hvordan man skal kunne komme i mål med sine kommunikasjonsmål. Dette og mer til kan Mannheimer og deres kommunikasjonsrådgivere hjelpe både små og store bedrifter med. De vil alltid starte med å analysere bedriften, bransjen, markedet og avklare riktig målgruppe for hver enkelt kunde. Slik kan de lage en kommunikasjonsstrategi og en plan for hvordan kommunikasjonens mål skal fungere i hverdagen. Sammen med en detaljert plan tilpasset enhver bedrift vil de også kunne sørge for opplæring i kommunikasjon, råd om hvordan man skal opptre i sosial media og i hvilke kanaler man finner riktig målgruppe.

Innholdsproduksjon

Godt innhold som forteller en historie og skaper et helhetlig inntrykk av bedriften er avgjørende for å lykkes med sin markedsføring. Ofte vet en bedrift nøyaktig hva de ønsker å fortelle, men det kan være krevende å finne riktig måte å skulle kommunisere budskapet på, spesielt om man skal rette seg mot flere ulike målgrupper. Med en erfaren kommunikasjonsrådgiver om bord, vil ikke bare jobben kunne utføres raskere, man frigjør også tid til at ledelsen i bedriften får tid til det de er gode på. Mannheimer stiller med et sterk team av rådgivere og kan hjelpe enhver bedrift med et prosjekt fra A til Å. Deres erfarne rådgivere har lang erfaring som tekstforfattere, researchere og intervjuere. Med Mannheimer kan man føle seg trygg på at man får utviklet en trygg plattform som dekker alle aspekter av prosjektet. Mannheimer kan bidra med tjenester som innhold til nett og digitale kanaler, hjelp til søknadsarbeid, tekster, annonser og kampanjer mot ulike målgrupper, slagord, innholdsmarkedsføring, språkvask og korrektur, samt SEO arbeid.

Kurs i kommunikasjon

Kommunikasjon er viktigere enn noen gang og med et hav av nye digitale kanaler man må forholde seg til, er det utrolig viktig for bedriften at både dens ledelse og ansatte som skal uttale seg, føler seg trygg i jobben. Det er her Mannheimers kurs i kommunikasjon kommer inn. Mannheimer innser at ikke alle bedrifter trenger en kommunikasjonsrådgiver som jobber tett sammen med dem i det daglige. Mange har et godt grep om bedriftens kommunikasjon, men med nye medier og et langt større press, er det mange som finner det krevende å holde seg oppdatert. Dette kan Mannheimer og deres dyktige coacher hjelpe med. Gjennom praktiske oppgaver og eksempler relevant til den spesifikke bedriften, hjelper de sine kunder kommunisere med flere målgrupper via en rekke sosiale medier. Kursene kan tilpasses ledelsen, hele selskapet, eller bare avdelinger som kommunikasjon og kundeservice. Målet med kursene er å sikre en bedre kommunikasjonsflyt innad i organisasjonen, samt å bidra til at alle ansatte snakker med samme stemme, både innad i bedriften og ikke minst utad.

Kunder

Mannheimer har gjennom de siste årene opparbeidet seg et meget godt rykte og de har erfaring med prosjekter innen en lang rekke bransjer. De har utført prosjekter for både Bergens Tidende, Klara Klok, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Matfestival, Livin.com og en lang rekke andre bedrifter.