Nucleus er et kommunikasjonsbyrå som holder til i Oslo. Selskapet, som tar sitt navn fra det latinsk ordet for kjerne, ble grunnlagt i 1994. Selskapet ansetter i dag nesten 30 personer med bred erfaring fra alle deler av kommunikasjon og markedsføring. Selskapets navn ble valgt som et tegn på at Nucleus alltid har som mål å hjelpe sine kunder finne kjernen i det de skal kommunisere. I følge selskapet selv, er det først når man har funnet kundens kjerne at arbeidet med å utforme en strategi for deres kommunikasjon starter. Når grunnlaget er lagt, kan Nucleus hjelpe sine kunder velge riktig taktikk, tiltak, virkemidler og kanaler som vil gi dem de beste resultatene. For enkelte kunder vil det innebære at man jobber med bare ett tiltak i en kanal, mens for andre vil tiltakene innebære en miks av ulike tiltak og kanaler, eller såkalt integrert kommunikasjon.

Nucleus er et komplett kommunikasjonsbyrå og hjelper sine kunder med å skape etterspørsel, utløse handling, samt bygge relasjoner

Kommunikasjon, som har som hensikt å flytte etterspørselskurven til et annet nivå, handler om å påvirke forbrukernes oppfatninger til et merke/bedriftsnavn og kan gjøres gjennom å øke kjennskap, øke kunnskap om, eller styrke følelser rundt et merke eller bedriftsnavn.

Relasjonsbyggende kommunikasjon er ment å skal styrke relasjonen mellom bedriften og bedriftens brukere/kunder. Hensikten er å forbedre brukeropplevelsen, bygge lojalitet og stimulere positiv omtale av bedriften eller produktet. Kundeservice er en typisk arena for relasjonsbyggende kommunikasjon og Nucleus har en rekke verktøy som kan hjelpe bedrifter av alle størrelser forbedre seg på alle disse punktene.

Internkommunikasjon

Utfordringen for mange bedrifter i dag er ofte at de to ovennevnte oppgavene har vært organisert i forskjellige avdelinger som i for liten grad kommuniserer sammen. Da kan man fort oppleve situasjoner hvor den ene avdelingen lykkes med å skape stor etterspørsel mens de andre avdelingene ikke er forberedt og dermed ikke klarer å følge opp det gode arbeidet til den andre avdelingen. Derfor er internkommunikasjon alltid et viktig segment ethvert prosjekt Nucleus går inn i.

European Excellence Awards

Som et av Norges eldste og mest erfarne kommunikasjonsbyråer, har Nucleus oppnådd en rekke priser for sitt arbeid. Av de største prisene man bør nevne er European Excellence Awards.

European Excellence Awards har hedret prestasjoner innen kommunikasjon i over ti år og er den ledende aktøren i Europa. Magasinet deres blir distribuert rundt om i verden og presenterer artikler og intervjuer med de aller beste i den internasjonale kommunikasjonsbransjen, samt høytstående akademikere og andre etablerte tenkere. Hensikten er å sikre en åpen bransje med klarhet og innsikt i dagens multinasjonale kommunikasjonsbransje. Hvert år deler magasinet ut en rekke høythengende priser og senest i 2017 mottok Nucleus hele seks nominasjoner, hvorav de tok med seg to priser for deres arbeid med Trygg Trafikk i kategorien “storytelling”, samt pris for årets beste lansering med kampanjen de utviklet for ESSVE. Tildelingen er en enorm anerkjennelse fra hele den europeiske bransjen og beviser at man også i Norge har kommunikasjonsbyråer som besitter enorme mengder kunnskap og kreativitet.

Nucleus vant også en pris under European Excellence Award året før for en nasjonal kampanje de utarbeidet for Byggmakkerkjeden.

Kunnskap er makt

Det var Francis Bacon, britisk filosof, essayist og statsmann, som på 1600-tallet uttalte at “kunnskap er makt”  og det kunne ikke vært mer sant i dag enn det var for 400 år siden. Vi lever i en verden hvor data og informasjon er avgjørende for å utvikle enhver ide til virkelighet og den gode gamle magefølelsen er for lengst gått ut på dato. Å velge riktig strategi, utvikle riktig ide, og velge riktig tiltak krever analyser og innsikt om kunden, interessenter, markeder og omverdenen. For å gjennomføre dette arbeidet bruker Nucleus kundens egen innsikt og informasjon fra eksterne kilder, før det utarbeides kundespesifikke analyser som kan dekke kundens behov.